Stanisław Raczyński

1903-1982

Malarz, scenograf i przede wszystkim grafik. Studiował w krakowskiej ASP, naukę uzupełniał w Paryżu i we Włoszech; był scenografem teatrów Krakowa i Poznania. Uprawiał głównie drzeworyt, pozostając pod wpływem W. Skoczylasa; najczęściej podejmował tematykę figuralną i architektoniczną (liczne drzeworyty przedstawiające kościół Mariacki w Krakowie oraz liczne zabytki miasta), którą poddawał dekoracyjnej stylizacji. Twórca licznych tek graficznych wykonanych w technice drzeworytu.